NUMER AWARYJNY: 798 031 382 bok@aqua-cedry.eu
Nowy sprzęt – nowe możliwości

Nowy sprzęt – nowe możliwości

W dniu 6 października dotarła do nas mini koparka Hyundai. Dzięki temu sprzętowi otwierają się przed nami nowe możliwości: możemy całkowicie samodzielnie usuwać awarie sieci oraz wykonywać dodatkowe usługi, np. w zakresie budowy przyłączy wodociągowych i...
Decyzja Wód Polskich

Decyzja Wód Polskich

OGŁOSZENIE O TARYFACH ZA WODĘ I ŚCIEKI Zarząd Spółki Aqua Cedry Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Decyzją nr GD.RZT.70.12.203.2022/D.KR z dnia 11 kwietnia 2022 roku, zatwierdził taryfę dla zbiorowego...
Nowa wysokośc cen i stawek

Nowa wysokośc cen i stawek

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż Decyzją nr GD.RZT.70.203.32.D.2020.KR Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku zatwierdzona została nowa wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w...