NUMER AWARYJNY: 798 031 382 bok@aqua-cedry.eu

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Decyzją nr GD.RZT.70.203.32.D.2020.KR Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku zatwierdzona została nowa wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Cedry Wielkie.

AQUA CEDRY SP. Z o.o. ogłasza, iż nowe stawki zostają przyjęte do zastosowania od dnia 01.07.2020, jednocześnie nadmieniamy, iż  stawki te przyjęte są na okres kolejnych 18 miesięcy.

WYSOKOŚĆ NOWYCH STAWEK:

m3 wody – 3,69zł netto

m3 Ścieki –  6,63 zł netto

OPŁATA STAŁA – 2 zł netto

Decyzja została opublikowana i dostępna jest na BIP Wód Polskich: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku-taryfy/

oraz BIP Urzędu Gminy Cedry Wielkie: http://www.e-bip.pl/Start/64/AdvOfficialBulletinBoard/240265

Zapraszamy do zapoznania się.

Zarząd Spółki AQUA CEDRY