NUMER AWARYJNY: 798 031 382 bok@aqua-cedry.eu
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Decyzją nr GD.RZT.70.203.32.D.2020.KR Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku zatwierdzona została nowa wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Cedry Wielkie.

WYSOKOŚĆ NOWYCH STAWEK:

m3 wody – 4,02zł netto 

m3 Ścieki –  8,27 zł netto 

OPŁATA STAŁA – 2,20 zł netto 

Decyzja została opublikowana i dostępna jest na BIP Wód Polskich: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku-taryfy/

oraz BIP Urzędu Gminy Cedry Wielkie: http://www.e-bip.pl/Start/64/AdvOfficialBulletinBoard/240265

Zapraszamy do zapoznania się.

Zarząd Spółki AQUA CEDRY