NUMER AWARYJNY: 798 031 382 bok@aqua-cedry.eu

OGŁOSZENIE O TARYFACH ZA WODĘ I ŚCIEKI

Zarząd Spółki Aqua Cedry Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Decyzją nr GD.RZT.70.12.203.2022/D.KR z dnia 11 kwietnia 2022 roku, zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cedry Wielkie. Nowa taryfa wchodzi w życie z dniem 17.05.2022r

Decyzjia Wody Polskie

Nowe Taryfy