NUMER AWARYJNY: 798 031 382 bok@aqua-cedry.eu

Powstała niedawno gminna spółka wodno-kanalizacyjna Aqua Cedry zmieniła swoją siedzibę. Spółka dalej urzędować będzie w pomieszczeniach po byłej Gminnej Spółdzielni Samopomocy Chłopska przy ulicy Osadników Wojskowych 7 – jednak już nie na parterze, a na pierwszym piętrze.

– Pierwsze tygodnie działalności gminnej spółki były niezwykle intensywne. Musieliśmy zająć się wszystkimi sprawami związanymi z założenia spółki. Poza tym Aqua Cedry przejmowała gospodarkę wodną i ściekową od poprzedniego eksploatatora. Zajmowaliśmy się chociażby podpisywaniem nowych umów z mieszkańcami naszej gminy. Na początku marca stworzyliśmy swoją ekipę eksploatacyjną. Mamy braki, ale z czasem będziemy je oczywiście uzupełniać – mówi Andrzej Bożyk, prezes spółki Aqua.

Tworzenie gminnych spółek komunalnych to niemal standard.

– Takie rozwiązanie jest optymalne chociażby z samego punktu zarządzania sprawami wodno-kanalizacyjnymi. Aqua Cedry w przyszłości ma zająć się również innymi sprawami komunalnymi, które dotyczą chociażby całorocznego utrzymania porządku na naszych drogach. Mam tu na myśli odśnieżanie i obkaszanie traw. Być może za jakiś czas zrobimy kolejny duży krok i spółka podejmie się działań związanych z gospodarką śmieciową – dodaje wójt Janusz Goliński.

Dodajmy jeszcze przy okazji, że pomieszczenia na parterze, z których korzystała dotychczas spółka Aqua Cedry, zaadoptowane będą na potrzeby klubu seniora.