NUMER AWARYJNY: 798 031 382 bok@aqua-cedry.eu

AQUA CEDRY Sp. z o.o. w organizacji uprzejmie informuje, iż od miesiąca stycznia 2020 r. eksploatację sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Cedry Wielkie przejęła spółka prawa handlowego powołana przez Radę Gminy Cedry Wielkie (jedynym udziałowcem i właścicielem Spółki jest Gmina Cedry Wielkie) pod nazwą AQUA CEDRY sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Osadników Wojskowych 7, 83-020 Cedry Wielkie (stary Sklep GS – obok Burgerowni).

Celem przejęcia obsługi wszystkich Państwa – odbiorców wody i odprowadzających ścieki jesteśmy zobowiązani do zawarcia z Państwem umów. Dane do zawarcia umowy należy dostarczyć do siedziby Spółki lub przekazać osobie dokonującej odczyty wodomierzy poprzez wypełnienie druku „WNIOSEK o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków” . (Wniosek taki mógł również trafić do Państwa skrzynek pocztowych dostarczony przez naszego pracownika).

Prosimy zatem o wypełnianie i składanie w biurze wniosków dostarczanych przez naszego pracownika (obecnie wykonującego odczyty wodomierzy za miesiąc styczeń) lub bezpośrednio w biurze Spółki. Dane zawarte we wniosku będą podstawą do podpisywania umów z odbiorcami usług dostawy wody i odbioru ścieków komunalnych.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.