NUMER AWARYJNY: 798 031 382 bok@aqua-cedry.eu

Na dzisiejszej, nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cedry Wielkie podjęto decyzję o utworzeniu spółki „Aqua Cedry”. Nowy podmiot, który w 100 procentach należeć będzie do gminy, zajmował się będzie przede wszystkim sprawami wodno-kanalizacyjnymi.

Nowa spółka to nie wymysł chwili, ale dyskutowany od wielu lat pomysł, który zostaje w końcu realizowany. – Zależy nam, aby gospodarka wodna i ściekowa była na jak najwyższym poziomie. Stąd też pomysł utworzenia gminnej spółki, która swoją działalność rozpocznie 2 stycznia 2020 roku – mówi Andrzej Bożyk, który ma być prezesem spółki „Aqua Cedry”. – Chcemy dbać o nasz wspólny majątek jak najlepiej, dlatego też plan powołania gminnej spółki. Jestem przekonany, że „Aqua Cedry” będzie doskonałym gospodarzem.

100 proc. udziałów należeć będzie do gminy Cedry Wielkie. Spółka na początku będzie zajmować się gospodarką wodno-ściekową, ale docelowo ma poszerzać swoją działalność – m.in. o całoroczne utrzymanie dróg i chodników. Wachlarz działań spółki ma być szeroki, o czym niebawem oczywiście poinformujemy.

Dodajmy, że radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialności „Aqua Cedry”.